Beveilig je informatie

Vertrouwen hebben in de medewerkers in je organisatie is op zich natuurlijk een goed ding. Het is echter geen garantie dat dat vertrouwen nooit beschaamd zal worden. Het is daarom zonder meer een redelijkuitgangspunt om de medewerkers in je organisatie onder te verdelen in verschillende categorieën, waarbij aan elke categorie een specifiek toegangsniveau in het bedrijfssysteem wordt toegekend. Dit voorkomt bijvoorbeeld dat onkundige medewerkers – al dan niet per ongeluk – belangrijke gegevens wissen of dat ze toegang krijgen tot uiterst geheime of privacygevoelige informatie die niet gerelateerd is aan het takenpakket dat ze in de organisatie uitvoeren. Maak je op dit moment voor het instellen van allerlei verschillende toegangsrechten nog steeds gebruik van (vaak ellenlange) Excel-sheets? Dan kan Pepperflow je takenpakket een heel stuk makkelijker maken.

Alle maatregelen op één overzichtelijk scherm

Pepperflow biedt de CISO (Chief Information Security Officer)namelijk een volledige GRC/ISMS in de cloud aan waarin alle verschillende normenkaders en de daarbij behorende beheers- en beveiligingsmaatregelen reeds zijn opgenomen. Via één overzichtelijk scherm kun je alle maatregelen in je organisatie heel gemakkelijk uitzetten en bewaken. Daarnaast zorgt een slimme updatefunctie in de online software ervoor dat acties van medewerkers worden gemonitord, zodat er bijvoorbeeld in het geval van een conflictsituatie bewijsmateriaal in de vorm van duidelijke rapportages voor handen is. Pepperflow biedt de CISO ook de mogelijkheid om operg eenvoudige wijze risicoanalyses te maken. Op basis van de analyseresultaten kun je vervolgens desgewenst op eenvoudige wijze maatregelen aan nieuwe situaties aanpassen, zonder dat je daarvoor de instellingen van elke afzonderlijke medewerker binnen je organisatie onder ogen hoeft te krijgen.

Gevoelige persoonsinformatie optimaal afgeschermd

Het spreekt eigenlijk voor zich dat Pepperflow ook op uiterst verantwoordelijke wijze met de informatieveiligheidvan organisaties omspringt. Het systeem is onder meer voorzien van een Datalekken- en Verwerkingsregister, zodat de Privacy Officer binnen een organisatie op de hoogte blijft van alle relevante meldingen. Daarnaast wordt er actief een bijdrage geleverd aan de bescherming van vertrouwelijke en mogelijk privacygevoelige persoonsgegevens.

Comments are closed.