Deurwaarder Amsterdam

Deurwaarder Amsterdam

Een cliënt heeft rekeningen open staan en is werkzaam en/of woonachtend in de buurt van Amsterdam en u bent opzoek naar een manier hoe u de openstaande rekeningen krijgt betaald. U bent hier aan het goede adres. Er wordt in dit artikel duidelijk welke stappen er genomen moet worden om alsnog de openstaande rekeningen betaald te krijgen.

Zelf nogmaals contact opnemen met cliënt

De eerste stap die genomen kan worden is zelf contact op te nemen met de cliënt. Laat merken dat er nog rekeningen open staan en dat deze betaald moeten worden. Geeft de cliënt hier geen gehoor aan, dan kan de eerste vervolg stap genomen worden.

Inschakelen van incassobureau in Amsterdam

De volgende stap is het inschakelen van een incassobureau in Amsterdam. Een incassobureau laat via verschillende officiële kanalen merken dat er echt betaald moet worden. Er kan bijvoorbeeld contact worden gezocht via de post, per telefoon of het incassobureau in Amsterdam kan de cliënt persoonlijk aanspreken. De mogelijkheid bestaat dat de cliënt alsnog de openstaande rekeningen betaald. Wanneer dit echter niet het geval is kan een deurwaarder ingeschakeld worden. De deurwaarder kan namelijk beslag leggen op bezittingen waardoor de rekeningen alsnog betaald kunnen worden.

Deurwaarder in Amsterdam inschakelen

Voordat de deurwaarder in Amsterdam ingeschakeld kan worden vindt er eerst een rechtszaak plaats. In deze rechtszaak krijgt de cliënt de mogelijkheid om zich te verdedigen en om een eventuele betalingsregeling te treffen. Wanneer de rechter een besluit heeft genomen en dit besluit in het voordeel van de schuldeiser is, dan kan de deurwaarder zijn werk gaan doen.

De deurwaarder heeft nu het recht om beslag te leggen op onder andere goederen van de cliënt. Daarnaast kan er ook beslag worden gelegd op het inkomen/uitkering, onroerende zaken en bankrekeningen. Het enige waar de deurwaarder geen beslag op mag leggen zijn:

–          voeding;

–          bed;

–          kleding die de cliënt draagt.

Comments are closed.