Bodemverontreiniging

We komen vaak in aanraking met de grond onder ons. Bijvoorbeeld tijdens de bouw van een huis, het aanleggen van een (moes)tuin of bij het eten van producten die zijn gekweekt in de grond. Eigenlijk komen we er al mee in aanraking als we er eroverheen lopen. Je denkt er niet bij na maar een schone grond of bodem is dus ontzettend belangrijk. In de meeste gevallen is de grond in ons land ook schoon, maar helaas is dit niet altijd het geval. Op sommige plekken is de bodem verontreinigd.

Bodemverontreiniging is potentieel gevaarlijk voor onze volksgezondheid en het ecosysteem. Of er ook daadwerkelijk gevaar is, is afhankelijk van hoe iemand wordt blootgesteld aan de verontreinigende stoffen. Waarschijnlijk heeft de vervuilde bodem wel effect op de volksgezondheid maar dit is moeilijk aan te tonen. Eroverheen lopen zal geen schadelijke effecten hebben maar producten eten uit een moestuin die op vervuilde grond is geplaatst zou wel degelijk gevolgen kunnen hebben.

Vaak komt een vervuilde bodem door bedrijven die deze bodem vervuild hebben door het gebruik van gevaarlijke stoffen. Om te voorkomen dat de bodem in Nederland verder vervuild raakt is de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming in het leven geroepen. Bedrijven moeten voldoen aan deze richtlijnen, zodat de bodem onder en rondom het bedrijf minimaal vervuild wordt tijdens de productie, waardoor er geen gevaren zijn voor de gezondheid.

Tegenwoordig zijn de regels dus streng, waardoor de uitbreiding van verontreinigende bodem beperkt wordt. Echter waren de regels en controles vroeger minder streng waardoor op verschillende plaatsen de bodem al vervuild is. Op deze plekken kan bepaald worden om tot bodemsanering over te gaan. Een beslissing tot sanering wordt genomen aan de hand van drie potentiële risico’s die de vervuilde bodem met zich meebrengt. Het risico voor de mens, het risico voor het ecosysteem en het verspreidingsrisico. Er zijn waarschijnlijk nog duizenden van deze spoedlocaties in Nederland waar een bodemsanering nodig is. Een onderzoek naar de kwaliteit van de bodem kost echter veel tijd en geld. Er wordt daarom eerst een korte screening gedaan van de grond. Als hier verontrustende resultaten uitkomen wordt er verder gegaan met verder onderzoek en eventueel sanering van de grond. In Nederland wordt dus druk gewerkt aan een bodem die overal schoon is. Echter voordat dit gerealiseerd is zullen we een flink aantal jaren verder zijn.

Comments are closed.