De oorsprong van een Finse sauna

De geschiedenis van de sauna gaat al een paar duizend jaar terug in ons verleden. Zo beschreef de Griekse schrijver Herodotus, die leefde van 484 tot 425 voor Christus de zweetbaden die bij de nomadenvolken heel normaal waren. In grote delen van het noordelijk halfrond kon je dit soort zweetbaden aantreffen, vaak in speciaal aangelegde hutten. Het zweetbad had een belangrijke reinigende en heilzame werking. Vaak werden tenten gebouwd van stokken, omwikkeld met huiden, waarin een pot met gloeiende stenen werd gezet. Op die gloeiende stenen werd dan water gegoten.

Finland

Ook de Finse sauna heeft zo’n lange geschiedenis. Zelfs het woord sauna is van Finse oorsprong, het is afgeleid van savu, een woord dat zoiets als rook betekent. De Finse sauna heeft model gestaan voor de saunavormen en sauna-inrichtingen zoals we die tegenwoordig in alle wellness-centra aantreffen.

Terug naar de basis

De allereerste vorm van de Finse sauna werd opgebouwd door een gat te graven, waar een vuur werd gemaakt of in vuur verhitte stenen werden gelegd. Hierover werd water gegoten en vervolgens werd het gat met takken en mos afgesloten. Omdat er geen afvoer was kon de temperatuur aardig stijgen. De bodem, meestal bevroren, hielp hier om de temperatuur te balanceren.

Belangrijke verbetering

Het ontbreken van een afvoer voor de rook zorgde echter ook voor onveilige toestanden. Er was, als er van een vuur gebruik maakt werd, het gevaar van verstikking, maar ook was het niet ondenkbaar dat het bouwsel zelf vlam vatte. De oplossing was natuurlijk simpel: er werden voortaan schoorstenen gebouwd waardoor de rookgassen afgevoerd konden worden.

Tegenwoordig

Houtvuren worden in sauna’s nog maar zelden gebruikt, hooguit met een decoratief doel. De sauna-kachels zijn tegenwoordig elektrisch. Dat maakte het inrichten van sauna’s in bestaande gebouwen heel wat gemakkelijker en de sauna maakte daardoor vanuit Finland een snelle opmars over de moderne wereld. Sauna’s zijn geen exclusief Fins item meer, maar is in Finland nog wel enorm populair. Vooral na de Tweede Wereldoorlog is het aantal sauna-inrichtingen enorm toegenomen. Sauna’s zijn gezond en prettig, dus dat is goed te begrijpen.

Comments are closed.