Incontinentie: welke vormen zijn er allemaal?

Heeft u last van ongewild urineverlies? Dan heeft u last van incontinentie. Incontinentie is een probleem waar enorm veel mensen last van hebben en het is niet leeftijd afhankelijk. Over het algemeen komt het vaker voor op een latere leeftijd. Het is absoluut niet iets om je voor te schamen. Als je er toch voor schaamt dan zijn er stappen die je kunt nemen om het tegen te gaan of zelfs volledig vanaf te komen.

Er zijn in grote lijnen vier verschillende vormen van incontinentie. Hieronder worden ze opgesomd en verder besproken:

  • inspanningsincontinentie
  • aandrangincontinentie
  • overloopincontinentie
  • neurogene incontinentie

Inspanningsincontinentie

Bij deze vorm van incontinentie is er sprake van urineverlies tijdens (zware) inspanning. Vormen van inspanning kunnen zijn:

  • Hoesten
  • Tillen
  • Snel opstaan
  • Niezen
  • Bewegen

Zoals aan de bovenstaande lijst is af te lijden hoeft de inspanning niet heel zwaar te zijn. De oorzaak van het urineverlies is in dit geval de drukverschil dat optreedt. Veelal is deze variant op te lossen door de bekkenbodemspieren te trainen.

Aandrangincontinentie

In het geval van aandrangincontinentie (urge-incontinentie) voelt u aankomen dat u moet plassen, maar lukt het niet meer op het tegen te houden. De oorzaken van deze vorm kunnen zowel psychologisch als fysiek zijn. Er bestaat medicatie en training die u kunnen helpen bij deze variant van incontinentie.

Overloopincontinentie

Dit is een vorm van incontinentie waarbij langzaam druppelt als u last heeft van een volle blaas. Je blaas zit letterlijk te vol en de druk wil eruit. Deze variant komt vaker voor bij mannen.

Neurogene incontinentie

In dit geval is er sprake van een neurologische beschadiging. Deze kunt u al vanaf de geboorte hebben of dit kan zich ook ontwikkelen. Als u last heeft van deze variant wordt het aangeraden om langs de huisarts te gaan aangezien deze variant gepaard kan gaan met levensbedreigende aandoeningen.

Comments are closed.