Regel- en wetgeving bedrijfshulpverlening

Het is algemeen bekend dat bedrijfshulpverlening (BHV) verplicht is voor ieder bedrijf. Daarnaast moet elk bedrijf een verbandkoffer in huis hebben en is het bedrijf aansprakelijk bij het gebrek aan een AED defibrillator. De BHV en alle bijbehorende hulpmiddelen moeten voldoen aan de door de Arbo-wet en het Oranje Kruis gestelde richtlijnen.

BHV in de Nederlandse wet

Het Nederlands Burgerlijk Wetboek (BW), Boek 7, Artikel 611 stelt dat de werkgever en werknemer verplicht zijn om zich als een goede werkgever en een goede werknemer te gedragen. Daarnaast regelt Artikel 658 ‘civiele zorgplicht werkgever’ dat de werkgever moet zorgen voor een zo goed mogelijk beschermingsniveau van de werknemers. De bovengenoemde artikelen komen overeen met Artikel 5 en Artikel 6 van de Europese richtlijn. In onze Arbo-wet zijn deze artikelen neergelegd in Artikel 3, waarin wordt gesteld dat de werkgever verplicht is te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden. Verder beschrijft Artikel 3 de beleidsmatige aspecten, zoals de BHV.

BHV in de Arbo-wet

De bekende risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) blijft het belangrijkste uitgangspunt om te bepalen welke deskundige bijstand nodig is op gebied van BHV. Zo moeten werkgevers zorgen voor goede arbeidsomstandigheden en zijn aan de hand van dat artikel ook in de Arbo-wet verplichtingen gesteld, zoals het moeten zorgen voor deskundige bijstand op gebied van BHV. De BHV verplichting stelt bijvoorbeeld ook dat de werkgever zich moet laten ondersteunen door daarvoor aangewezen BHV’ers.

Een BHV’ers moet in staat zijn de volgende taken te verrichten:

  • het beperken en bestrijden van brand;
  • het verlenen van levensreddende handelingen (EHBO);
  • het beperken van de gevolgen van een ongeval;
  • het alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen binnen het bedrijf.

Hoeveel BHV’ers heb ik nodig?

In de Arbo-wet staat niet langer een vastgesteld aantal BHV’ers voor een bedrijf. Vroeger was dit minimaal één BHV’er per vijftig werknemers. BHV wordt tegenwoordig meer gezien als maatwerk. In plaats van enkel rekening te houden met het aantal werknemers van een bedrijf, moet er tegenwoordig met veel meer factoren rekening worden gehouden. Denk aan de aard en grootte van het bedrijf, de werkzaamheden, de ligging en de aanwezige werknemers. De werkgever moet op basis van de RI&E en de ongevalsregistratie van het bedrijf en de branche de risico’s die onvoorkombaar zijn vaststellen. Om het aantal BHV’ers te bepalen, kan hij gebruik maken van de regelgeving die is vastgelegd in het Brandbeveiligingsconcept van de betreffende soorten gebouwen, gecombineerd met de huidige regels.

Door de incidenten die onvoorkombaar aan de hand van scenario’s te doorgronden, kan de BHV ingericht worden. Daarnaast moet er rekening worden gehouden met ploegendiensten, vakantie’s en ziekte. Er moet namelijk altijd een BHV’er aanwezig zijn!

Comments are closed.