Thuiszorg

Een grote misvatting over thuiszorg is dat het slechts huishoudelijke hulp is. Natuurlijk is dit wel een onderdeel van thuiszorg, maar het is slechts een onderdeel. Thuiszorg bestaat uit meerdere onderdelen.

Thuiszorg is verzorging, verpleging en huishoudelijke hulp die bij hulpbehoevenden thuis wordt geleverd. Thuiszorg is dus zorg op locatie.

De thuiszorg levert diverse soorten dienstverlening, de belangrijkste zijn; verpleging, hulp in de huishouding, persoonlijke verzorging, kraamzorg, verzorging en gespecialiseerde verpleging en verzorging.

Huishoudelijke hulp

Wanneer een cliënt huishoudelijke hulp nodig heeft kan er een thuiszorgmedewerker voor deze taak ingezet worden. De huishoudelijke hulp mag echt alleen huishoudelijke taken uitvoeren. Denk hierbij aan de ramen zemen, stofzuigen, het bed verschonen en dweilen. De huishoudelijke hulp is niet bevoegd om medicatie te geven aan een cliënt of om de cliënt te helpen met wassen. De ‘thuishulp’ medewerker is wel alert en houdt de ogen en oren open. Ze signaleren en rapporteren indien er problemen zijn.

Verzorgende en verpleegkundige

De verzorging of de persoonlijke verzorging wordt uitgevoerd door een verpleegkundige of verzorgende. Het verschil tussen een verzorgende en een verpleegkundige is het opleidingsniveau. Een verpleegkundige heeft meerdere bevoegdheden en mag daarom meer handelingen verrichten dan een verzorgende. Een verpleegkundige moet wel bekwaam zijn voor deze handelingen, dat wil zeggen dat ze hun kennis up to date moeten hebben en de handelingen moet regelmaat uit moeten voeren.

Wijkverpleegkundige

Een wijkverpleegkundige is werkzaam in de wijk en helpt cliënten met wassen, innemen van medicijnen, wondverzorging en geeft begeleiding waar nodig. Een wijkverpleegkundige is er niet om huishoudelijk werk te doen, maar wanneer hij of zij aanwezig is wanneer een cliënt hulp nodig heeft voor een klein afwasje of het aanzetten van de wasmachine zullen zij dit wel doen. Mocht je hier vragen over hebben, dan kun je terecht bij Zorginstelling Stratum.

Weetjes

  • In de thuiszorg wordt er over cliënten gesproken, in het ziekenhuis spreekt men over patiënten
  • Thuiszorg valt onder de WMO
  • Een andere benaming voor een verpleegkundige is zuster
  • Thuiszorg is dus huishoudelijke hulp, maar ook persoonlijke verzorging en verpleging
  • Wijkverpleging helpt dus bij persoonlijke verzorging en verleent verpleegkundige zorg
  • De cliënt heeft altijd eigen regie in de verzorging en verpleging.

TAG: Anbo.nl

Comments are closed.