Veiligheid onder ouderen

Nederland is een relatief veilig land. Het gevoel van veiligheid is dan ook groot. Maar hoe zit het met de veiligheid en het gevoel van veiligheid onder ouderen? Ouderen zijn een kwetsbare groep die makkelijker het gevoel kunnen hebben onveilig te zijn. Toch vallen de cijfers in Nederland niet tegen.

Gevoel van veiligheid

Ongeveer vijftien procent van de ouderen voelt zich wel eens onveilig in zijn of haar buurt. Dat is dus een redelijk laag percentage als je het vergelijkt met dat van de gehele bevolking van 15 jaar en ouder. Dit is natuurlijk erg goed. Als je kijkt naar dit percentage van ouderen op de beleving van veiligheid in ons land, is het  opvallend dat ruim zestien procent van de ouderen ’s avonds de deur niet open durft te doen. Ook laten ouderen vaker dan jongeren bij afwezigheid ‘s avonds het licht branden. Bij het treffen van veiligheidsmaatregelen in en om het huis, doen 65-plussers dit ook vaker dan jongeren. Ook laten ze vaker dan jongeren waardevolle spullen thuis als ze het huis uit gaan. 

De babbeltruc

Maar dat al deze maatregelen worden getroffen, betekent dus niet dat ouderen zich minder veilig voelen. Dit wordt gedaan uit voorzorg. Ouderen zijn minder vaak slachtoffer van criminaliteit dan jongeren en ze voelen zich veiliger. Ouderen zijn wel kwetsbaarder als het gaat om zaken als inbraak en beroving. Ook is de babbeltruc berucht onder ouderen. Iemand aan de deur kletst zich naar binnen in het huis van de oudere en voordat ze het weten zijn er geld of spullen gestolen. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer een kwart van de ouderen ooit is opgelicht door een babbeltruc. Helaas zal dit aantal blijven stijgen, aangezien steeds meer ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Toch zijn ouderen erg slim: driekwart van de oplichtingspogingen is niet succesvol.

Qua sterfgevallen onder ouderen vindt tachtig procent van de dodelijke ongevallen plaats in de privé-sfeer. Denk bijvoorbeeld aan vallen in huis. Het aantal dodelijke slachtoffers door een val blijft stijgen. Om het gevoel van veiligheid voor ouderen op dit gebied te verbeteren, wordt er steeds vaker gebruik gemaakt van alarmknoppen in huis of zelfs om de nek of pols bij ouderen. Op deze manier wordt de hulp op afstand enorm verbeterd.

 

Comments are closed.