Wat is re-integratie?

Iedereen is wel eens ziek. Het kan zomaar voorkomen dat je twee weken niet kunt werken door een heftige griep bijvoorbeeld. Voor sommige mensen is het niet mogelijk om snel terug te komen omdat ze langdurige ziek zijn. Dit is natuurlijk niet fijn voor de werkgever, maar ook de werknemer zal hier flink van balen. Daarom moet er samen gewerkt worden aan een effectieve re-integratie door bijvoorbeeld een opleiding te volgen als het huidige werk niet meer gedaan kan worden.

Wat houdt re-integratie nou precies in?

Voor beide partijen is het een moeilijke situatie. De werknemer kan niet meer op volle kracht meewerken zoals voorheen, en de werkgever mist hierdoor arbeidskracht. Wanneer dit het geval is, zal er alles aan gedaan worden om de werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Het hele traject wat daarbij komt kijken heet re-integratie.

Re-integratie heeft twee verschillende mogelijkheden wanneer de werknemer weer terugkeert naar het werk. Je hebt namelijk twee sporen. Het eerste re-integratie spoor gaat de werknemer weer aan de slag voor zijn oude werkgever. Het kan wel zo zijn dat zijn oude functie is aangepast of dat er een geheel nieuwe functie wordt vervuld. Bij het tweede spoor kan de werknemer niet meer geplaatst worden bij zijn oude werkgever. In dit geval wordt er gezocht naar een passende functie bij een andere werkgever. Het is in alle twee de situaties mogelijk dat er een opleiding of een cursus gedaan moet worden om een nieuwe functie te kunnen doen. Er is dan sprake van omscholing.

Hoe ziet het re-integratietraject eruit?

Vanaf de eerste week dat de werknemer ziek is wordt een proces stap voor stap doorlopen. Deze regeling heet de procesgang eerste en tweede ziektejaar. Hierin staat vermeld wat beide partijen moeten doen in het gehele traject. Een aantal stappen die in deze regeling staan zijn: de probleemanalyse van de bedrijfsarts, het plan van aanpak en de melding bij het UWV. De probleemanalyse wordt in de 6e week gedaan door de bedrijfsarts. Hierin staat vermeld wat het probleem is, de mogelijkheden tot herstel en wanneer de werknemer zijn baan weer op zou kunnen pakken. In week 8 gaan werkgever en werknemer samen een plan van aanpak opstellen die gebaseerd is op de analyse die de bedrijfsarts in de 6e week heeft gemaakt. Hierin kan bijvoorbeeld staan het dat nodig is om een opleiding te volgen. Dit kan een opleiding zijn voor een andere functie die beschikbaar is en in het plan past. In week 42 moet er een melding gemaakt worden bij het UWV. Dit zijn echter maar een aantal stappen van het gehele traject.

Iedere 6 weken is er een verplicht gesprek wat gebruikt word om de situatie te evalueren. Er wordt gekeken naar de voortgang van de situatie en de ontwikkelingen in het gehele traject. Tijdens dit traject is het voor de werkgever verplicht om loon te blijven betalen. Het eerste jaar zal dit minstens 70% zijn van het huidige loon. Het uiteindelijke bedrag mag niet onder het minimum loon uitkomen. Dit mag in het tweede jaar wel. In het tweede jaar wordt er namelijk maximaal 70% uitbetaald.

 

Comments are closed.