Wat zijn de risico’s van hard geluid?

Als je vaak en voor lange tijd aan hard geluid wordt blootgesteld, heb je een grotere kans op gehoorschade. De haarcellen in het oor worden in dan teveel blootgesteld aan hard geluid, waardoor ze beschadigen en afsterven. Dit kan er voor zorgen dat je gehoor verslechterd en kan leiden tot tinnitus of hyperacusis. Kijk dus uit met het te hard zetten van het geluid van je computer, telefoon, het geluid van je Quantis soundsystem of het geluid op festivals.

Geluid in de werksituatie?

Of geluid op de werkvloer daadwerkelijk schadelijk is, is afhankelijk van het geluidsvolume en hoe lang je eraan wordt blootgesteld. In de Arbowet is de risicogrens vastgesteld op 80 decibel. Vanaf 80 decibel dient de werkgever maatregelen te nemen om het geluid te verminderen. Als het lawaai onvoldoende verminderd kan worden, dient de werkgever de werknemer goede gehoorbescherming te bieden. Vanaf 85 decibel zijn werknemers verplicht om ook daadwerkelijk gehoorbescherming te gebruiken.

De grens van 80 decibel is gebaseerd op een werkdag van 8 uur, 5 dagen per week bij 40 dienstjaren. De decibel is een logaritmische maat: elke 3 decibel meer betekent een verdubbeling van geluid. Bij een geluid van 83 decibel kan met zonder beschermende maatregelen dus nog maar 4 uur veilig in de nabije omgeving blijven. Bij 86 decibel wordt dat 2 uur.

Geluid in de vrije tijd

Of je gehoorbeschadiging op kunt lopen hangt af van wat je buiten het werk doet. Een bezoek aan de disco, het luisteren van muziek of motorcrossen is allemaal schadelijk voor het gehoor. Daarom is het belangrijk dat je ook buiten het werk zuinig doet op het gehoor. Zet je MP3-speler niet te hard en draag oordoppen tijdens het uitgaan. Zo voorkom je eventuele nare gehoorproblemen.

Comments are closed.