Zorgverzekeringen sinds de negentiende eeuw

De geschiedenis van zorgverzekeringen in Nederland gaat ver terug. Begin negentiende eeuw ontstonden de eerste initiatieven om medische zorg toegankelijk te maken. De toenmalige ziekenfondsen zijn uitgegroeid tot professionele zorgverzekeraars.

De eerste ziekenfondsen waren speciaal bedoeld voor de minderbedeelden van de samenleving. Vooral in de lagere sociale klassen heerste veel armoede, waardoor medische hulp voor veel mensen onbetaalbaar was. Huishoudens die moesten rondkomen van lage inkomens konden zich voor een klein bedrag verzekeren. Dergelijke verzekeringen waren vanzelfsprekend niet verplicht en werden meestal aangeboden door commerciële partijen. De toelatingseisen waren vaak streng en tevens was er een wachttijd van enkele maanden. In deze periode werd wel premie afgedragen, maar kon nog geen gebruik worden gemaakt van een zorgvergoeding.

Minder commerciële ziekenfondsen

In de loop van de negentiende eeuw verschenen steeds meer ziekenfondsen. Naast commerciële partijen waren dit onder meer fondsen die werden opgezet en bestuurd door bepaalde arbeidersgroepen of door organisaties met een filantropische inslag. Tot de laatste groep behoort Eno Zorgverzekeraar. De maatschappij begon als ‘Ziekenfonds voor den Arbeidenden Stand’ en werd op 22 maart 1860 opgericht door enkele notabelen uit Deventer. Dergelijke ziekenfondsen boden een voordelige collectieve regeling aan, zoals ook tegenwoordig nog steeds een collectiviteitskorting op de zorgverzekering mogelijk is.

Uitstekende zorg vanaf de geboorte

Eno Zorgverzekeraar beheert ondertussen meerdere verzekeringslabels, waarmee de maatschappij uiteenlopende doelgroepen door heel Nederland bedient. Onder de naam Salland Zorgverzekeringen is vanuit Eno een zorgverzekering speciaal voor gezinnen opgezet. Als organisatie zonder winstoogmerk houden wij de zorg nu en in de toekomst betaalbaar voor iedereen, de reden waarom Eno destijds is begonnen. Wilt u de geboorte van uw kind bijvoorbeeld thuis laten plaatsvinden, dan kan bij Salland een uitgebreid kraampakket worden aangevraagd met onder andere een kraammatras, desinfecterende handzeep en een navelstrengklem. U ontvangt dit pakket bij een aanvullende Plus- of Top-verzekering.

TAG: zorgverzekeringzwanger.nl

Comments are closed.