Vrijwilligerswerk Den Haag

Vrijwilligerswerk in Den Haag is een belangrijke steun voor de lokale samenleving omdat het de sociale kwaliteit en daarmee de kwaliteit van het leven verhoogt.Vrijwillige inzet schept vooral ook mogelijkheden voor ontmoetingen,bijvoorbeeld tussen de generaties of tussen de lokale bevolking en vluchtelingen of migranten. Een belangrijk onderdeel van het vrijwilligerswerk in de sociale sector is de ondersteuning van sociale randgroepen zoals eenzame ouderen en daklozen. Vrijwillige inzet is in veel gevallen ook een uitdrukking van het maatschappelijk middenveld: “Mensen willen werken aan een betere,humanere samenleving en zijn bereid er tijd en energie aan te besteden”.

Wat past bij mij?

Als je opzoek bent naar een leuke vrijwilligersbaan dan is het handig om eerst uit te zoeken wat voor soort vrijwilligerswerk bij je past. Degenen die het meest profiteren van de persoonlijke, onbetaalde inzet zijn degenen die vrijwilligerswerk vinden die het beste bij hun persoon en karakter past. Het werk moet plezier geven en idealiter verbonden zijn met bijscholing. De grenzen van betaald werk moeten duidelijk zijn. Betrouwbare organisaties zijn vooral te herkennen aan het feit dat ze een professionele structuur hebben.

Ten eerste moet er iemand zijn die plaatselijk verantwoordelijk is voor de vrijwilligers. Ten tweede moet deze persoon voldoende tijd hebben voor de introductie en ondersteuning van vrijwilligers. Het is ook belangrijk dat de vrijwilligerscoördinatoren gevoel hebben voor de vaardigheden van de vrijwilligers. Als ze genoeg tijd met hen doorbrengen, leren ze de vrijwilligers beter kennen, en zal veel vanzelf gebeuren. Misschien kan een vrijwilliger goed piano spelen en heeft hij of zij tijd om een muziekmiddag te organiseren? Dergelijke aanvullende diensten zijn belangrijk en verhogen de kwaliteit, omdat fulltime medewerkers daar meestal niet toe in staat zijn.

Wie zijn werk gratis inzet voor goede doelen, profiteert niet alleen persoonlijk, maar ook in termen van zijn carrière: veel vaardigheden die in vrijwilligerswerk worden opgedaan,zijn ook in de professionele wereld steeds meer gevraagd. Dit omvat sociale competentie, de ontwikkeling van de eigen kracht of het bewust nemen van verantwoordelijkheid. Aan de andere kant kan vrijwillige inzet dienen als een evenwicht in het werk en helpen om actief te blijven op oudere leeftijd.

Watvoor typen vrijwilligerswerk zijn er?

Verbreed je horizon en maak kennis met een andere werkomgeving. Er zijn diverse soortenvrijwilligerswerk. Van lokale buurtprojecten tot grote landelijke projecten.Door je deelname aan vrijwilligerswerk kun je precies scoren bij werkgevers.Ook werken in een non-profit project is een duidelijk pluspunt op je cv. Het is het beste gevoel ooit iemand te kunnen helpen. Maar net zo belangrijk is het besef deel uit te maken van een gemeenschap; collega’s worden na verloop van tijd automatisch goede vrienden. Ze kan ook goed gebruik maken van wat ze in haar professionele leven heeft geleerd. Bijvoorbeeld in de omgang met verschillende mensen en situaties.

Kijk op https://dienst4dienst.nl/ voor meer info.

Comments are closed.