Een bouwkundige keuring Arnhem, een visuele controle van het pand

Wanneer je op het punt staat om een grote investering te doen zoals in vastgoed spreekt het voor zich dat je liever niets aan het toeval over zal willen laten. Vroeger gebeurde dit wel met als gevolg dat mensen vaak werden geconfronteerd met vervelende verrassingen na het kopen van vastgoed. Dat kan uiteraard niet de bedoeling zijn. Door het laten uitvoeren van een bouwkundige keuring Arnhem kan daar verandering in worden gebracht. Een dergelijke controle kan eenvoudig worden uitgevoerd en tegen een lage kostprijs. Op deze manier kan je heel wat vervelende verrassingen na de aankoop van vastgoed voorkomen. Wil je hier nu graag nog meer over te weten komen? Dat is zeker mogelijk hieronder op deze pagina!

Waarom is een bouwkundige keuring Arnhem interessant?

Het gebeurde vroeger niet zelden dat mensen bij de aankoop van vastgoed een kat in een zak kochten. Verschillende factoren konden daarvan aan de basis liggen. Zo was het bijvoorbeeld mogelijk dat men zich niet bewust was van de werkelijke waarde van een bepaald type vastgoed dat men wou kopen. Daarnaast gebeurde het ook niet zelden dat men zich niet honderd procent bewust was van de staat van het vastgoed. Was er bijvoorbeeld mogelijks geen sprake van achterstallig onderhoud? In ieder geval, het laten uitvoeren een bouwkundige keuring Arnhem zorgt ervoor dat al deze verschillende zaken meteen duidelijk zullen worden gemaakt voor de potentiële koper. Zo voorkom je om geconfronteerd te worden met vervelende verrassingen. 

Wat gebeurt er na afloop van de bouwkundige keuring? 

Wanneer de bouwkundige keuring Arnhem is uitgevoerd zal je kunnen vaststellen dat de bevindingen van de bouwkundig expert in een rapport worden gegoten. Het gaat hierbij dan uiteraard specifiek om een bouwkundig rapport. De inhoud van dit document maakt verschillende zaken duidelijk. Het gaat hierbij concreet om de zaken zoals hieronder aangegeven:

  • Wat is de marktwaarde van het vastgoed? 
  • Met welke kosten kan je in de nabije toekomst worden geconfronteerd? 
  • Zijn er bepaalde gebreken aan de woning of is er sprake van achterstallig onderhoud? 
  • Hoe is het gesteld met de staat van de eventuele tuin bij de woning?

Bovenstaande zijn stuk voor stuk vragen die worden beantwoord in het bouwkundig rapport. Het spreekt dan ook voor zich dat de inhoud van dit document beslist kan worden gebruikt tijdens het voeren van de onderhandelingen. Dit maakt het laten uitvoeren van een bouwkundige controle zonder meer iets wat meer dan de moeite waard is om op z’n minst te overwegen. 

Met welke kosten moet je rekening houden?

Er worden voor het uitvoeren van een bouwkundige keuring uiteraard bepaalde kosten in rekening gebracht. Dat spreekt voor zich. Hoeveel deze kosten bedragen is afhankelijk van het type woning waarvoor ze moet worden uitgevoerd. Dit betekent concreet dat de kosten bij met name een appartement een behoorlijk stuk lager zullen uitvallen dan bij een (vrijstaande) woning het geval is. Dat spreekt echter voor zich. Let op, de kostprijs voor de bouwkundige keuring Arnhem wordt niet alleen bepaald aan de hand van de grootte van het pand. Ook met name de omvang van de tuin kan er een niet onaanzienlijke invloed op uitoefenen. Ook daar zal je rekening mee willen houden.

Comments are closed.