Een groen dak, verplicht voor alle nieuwe gebouwen.

In Frankrijk is onlangs een nieuwe maatregel tot stand gekomen waarin men aangeeft dat alle nieuwe gebouwen in commerciële zones moeten worden voorzien van groene dakbedekking.

Groene daken zijn daken voorzien van beplanting. Mossen, sedum en andere planten zorgen voor een isolerend effect. Zo heeft men in de winter minder stookkosten en in de zomer minder koel lasten. We maken veelal onderscheid tussen vegetatie- of kruidendaken (extensieve groendaken) en daktuinen (intensieve groendaken).

Naast het isolerende effect heeft een groen dak een positieve uitwerking op de natuur. Planten zorgen voor schone lucht en ook insecten en vogels hebben baat bij groene dakbedekking in steden.
Daarnaast heeft een regulier plat dak nogal eens moeite met het afvoeren van regenwater. Bij een groen dak vindt er een geleidelijke afvoer plaats.

Veel steden verstrekken tegenwoordig subsidie voor de aanleg van een groen dak. Bedrijven kunnen een tegemoetkoming krijgen door middel van de MIA-Vamil regeling. De aanleg van een groen verantwoord dak is werk voor de dak specialist. De plaatsing van diverse (isolatie) lagen en matten dient correct te gebeuren op dak lekkage te voorkomen. Dakdekkersbedrijf Kewodak geeft u graag meer informatie over de mogelijkheden van groene dakbedekking, witte dakbedekking, solar daken en meer! Kijk tevens op www.kewodak.nl of surf naar www.verantwoordedaken.nl.

 

TAG: http://www.vanderheijdendakkapellen.nl/

Comments are closed.