Alles wat je moet weten over het speciaal onderwijs

Het speciaal onderwijs, vrijwel iedereen heeft er wel eens van gehoord, maar wat het precies inhoudt, is niet voor iedereen duidelijk. De kennis die veel mensen van het speciaal onderwijs hebben, is in zekere zin zelfs behoorlijk beperkt. Hierdoor kan een verkeerd beeld van dit type onderwijs ontstaan. Het gevolg hiervan is dan weer dat er vooroordelen ontstaan, die onterecht zijn – en de nodige problemen veroorzaken. Om die reden willen we in dit artikel een heldere beschrijving geven van het speciaal onderwijs, zodat de bestaande misverstanden de wereld uit worden geholpen.

Wat het speciaal onderwijs anders maakt

Het speciaal onderwijs is een alternatief voor het reguliere onderwijs. In eerste instantie gaat het hier om een alternatief voor het basisonderwijs, maar in de praktijk kan het ook een alternatief voor het middelbare onderwijs vormen. In beide gevallen is de insteek echter hetzelfde: kinderen die bepaalde specifieke en/of intensieve begeleiding nodig hebben, maar deze via het reguliere onderwijs niet kunnen ontvangen, kunnen deze begeleiding via het speciaal onderwijs wel ontvangen. Door meer persoonlijke aandacht en specifieke kwaliteiten van het personeel kunnen ze zodoende het onderwijs krijgen dat bij hen past. Speciaal onderwijs wordt daarom ook wel eens ‘passend onderwijs’ genoemd. Speciaal onderwijs vacatures zijn geschikt voor diegenen die aan deze hogere eisen kunnen voldoen.

Voor wie is het speciaal onderwijs?

Het speciaal onderwijs is uiteraard niet voor iedereen. Zoals gezegd is het bedoeld voor kinderen die behoefte hebben aan bepaalde specifieke en/of intensieve begeleiding. Deze begeleiding (die bijvoorbeeld tot doel heeft het kind uiteindelijk een diploma, een baan of een plek bij de dagbesteding te kunnen bieden) kan om verschillende redenen nodig zijn. Hetgeen waar in eerste instantie vaak vooral aan gedacht wordt, zijn kinderen met psychische stoornissen of gedragsproblemen – en deze groep vind je inderdaad in het speciaal onderwijs. Hetzelfde geldt voor kinderen met een motorische of verstandelijke handicap, als wel kinderen die langdurig ziek zijn. Maar (en dat vergeet men wel eens) ook voor kinderen die slechtziend, slechthorend, blind of doof zijn, is er passend onderwijs.

Verschillende leeftijden

Bovendien is speciaal onderwijs niet enkel voor kinderen in de basisschoolleeftijd, zoals soms gedacht wordt. Want hoewel de mogelijkheid bestaat voor kinderen om vanuit het speciaal onderwijs door te stromen naar een gewone middelbare school op het moment dat zij de juiste leeftijd daarvoor bereiken, is dit geenszins noodzakelijk. Zij kunnen tot hun twintigste namelijk nog gebruikmaken van speciaal onderwijs. Kortom: speciaal onderwijs is er voor verschillende soorten kinderen in verschillende leeftijdscategorieën.

Meer weten? Kijk op https://www.nivvo.nl/

Comments are closed.