Een werkdag in de bouw

Hoe ziet een typische werkdag eruit in de bouw?

Wanneer je in de bouw werkt, ben je verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en de renovatie van woonhuizen, kantoorpanden, wegen en tal van andere constructies. De werkdagen van bouwwerkers zijn afwisselend. Naar mate een bouwproject vordert, veranderen immers ook de te verrichten werkzaamheden. Werken in de bouwsector betekent ook dat je tientallen, soms zelfs honderden collega’s hebt waarmee je nauw samenwerkt van de vroege ochtend tot de late middag.

Vroeg beginnen

Een baan in de bouwsector betekent dat een werkdag al in de vroege ochtend aanvangt. Werkdagen die rond zes uur ’s ochtends beginnen zijn eerder regel dan uitzondering. De dag begint dan met het bespreken van het bouwproject en de werkzaamheden voor die dag. Vervolgens wordt gestart met het daadwerkelijke werk. Het werk van een bouwwerker omvat bijvoorbeeld bouwplaatsen voorbereiden, bouwmaterialen en gereedschappen in- en uitladen, steigers en andere tijdelijke constructies op- of afbouwen, bouwgronden gereedmaken, gereedschappen en machines zoals betonmixers bedienen en andere bouwwerkers in hun werkzaamheden ondersteunen.

Werken in de bouw is samenwerken

Bouwteams bestaan doorgaans uit een groot aantal mensen. Om van het bouwproject een succes te maken, moeten alle bouwwerkers nauw samenwerken. De supervisor van het bouwproject ziet erop toe dat deze samenwerking soepel verloopt. Bepaalde werkzaamheden, zoals het bedienen van kranen en andere krachtige machines of potentieel gevaarlijke gereedschappen, mogen alleen worden uitgevoerd door werknemers die de hiervoor vereiste diploma’s en certificaten hebben. Deze werkzaamheden worden tegelijkertijd met allerlei andere werkzaamheden uitgevoerd, zodat het van groot belang is dat alle veiligheidsvoorschriften worden nageleefd. Hier ziet de supervisor op toe, maar het is ook de verantwoordelijkheid van elke bouwwerker om de veiligheid van hem- of haarzelf en zijn of haar collega’s serieus te nemen.

Rust en herstel

Een baan in de bouw is doorgaans fysiek inspannend. Daarnaast is het belangrijk dat het werk geconcentreerd wordt uitgevoerd aangezien met krachtige machines of op hoge hoogte wordt gewerkt. Om deze redenen is het voor bouwwerkers belangrijk (en zelfs wettelijk verplicht) om eens in de zoveel tijd een pauze te nemen.

Vroeg stoppen

Doordat een werkdag vroeg begint, is het werk ook al vroeg op de dag afgerond. Gebruikelijk is dat werkdagen rond vier uur ’s middags eindigen.

 

Comments are closed.