6 belangrijkste voordelen van cryptocurrencies

Sinds de razendsnelle stijging van Bitcoin van € 0,5 naar bijna € 2.000 in 5 jaar of de plotselinge prijsstijging van Ethereum met bijna 2.000% binnen 1,5 jaar, duiken cryptocurrencies nu steeds meer op in de media. Begrijpelijk, want cryptocurrencies bieden enorme voordelen ten opzichte van het traditionele financiële systeem. Er is sprake van blockchain en enorm innovatief potentieel, maar wat cryptocurrencies precies ‘anders’ doen en waarom dat de financiële wereld opschudt, is iets dat nog niet is gevonden.

Decentralisatie

Cryptocurrencies maken digitaal betalingsverkeer mogelijk zonder centrale administratie. Dankzij de decentrale uitwisseling van gegevens kunnen individuele groepen of belangengroepen zoals banken of overheden niet zomaar nieuw geld bijdrukken of de wisselkoers manipuleren. De decentralisatie van persoonsgegevens of transacties is gebaseerd op blockchaintechnologie. De transacties die zijn opgeslagen in een blockchain zijn onveranderlijk en hoeven daarom niet te worden beheerd of bevestigd door een derde partij. Blockchain-technologie maakt zaken mogelijk zonder tussenpersonen van derden. Dit kan bijvoorbeeld zijn het handelen in aandelen zonder bank of het kopen van onroerend goed zonder notariële certificering. Slimme contracten, de “intelligente contracten” zoals die worden gebruikt door Ethereum of IOTA, kunnen eerdere papieren contracten volledig vervangen door permanent geprogrammeerde regels en functies.

Toegang voor iedereen

Er zijn wereldwijd aanzienlijk meer mensen die toegang hebben tot internet of smartphones dan mensen die toegang hebben tot het banksysteem. Juist voor deze populatie bieden cryptocurrencies een ongelooflijk groot potentieel, omdat ze nu kunnen worden opgenomen in een nieuw financieel systeem. Cryptocurrencies sluiten gebruikers niet uit op basis van geschiedenis of andere kenmerken. Het reeds wijdverbreide kredietsysteem van gebruiker tot gebruiker in de microsector maakt ook gebruik van dit potentieel.

Onmiddellijke afwikkeling

Zowel bij de verwerking van klassieke transacties zoals online overschrijvingen, als bij de aankoop van onroerend goed of andere kostbaarheden, kost het veel tijd door vertragingen veroorzaakt door derden. Transacties in cryptovaluta’s kunnen meestal in seconden of minuten worden uitgevoerd en u moet, zoals in punt “1. Decentralisatie”, geen derden meer.

Lage kosten

In tegenstelling tot de tariefstructuur binnen de huidige bancaire en financiële sector, zijn de werkelijke transactiekosten en vergoedingen verwaarloosbaar. De tussenpersonen die vaak royaal worden betaald, zoals banken (rekeningbeheervergoeding, overschrijvingsvergoeding, 3 dagen werktijd met het geld, opnamekosten aan de automaat, boeterente, enz.) worden volledig geëlimineerd omdat hun diensten niet langer nodig zijn. Dit heeft niet alleen het voordeel van een betere tariefstructuur, maar de pure verplichte beloning als geldmanager is volledig geëlimineerd

Anonimiteit

Anonimiteit = misdaad? Helemaal niet. De opmars van anonimiteit wordt vaak in verband gebracht met criminele activiteiten zoals witwassen, afpersing of andere strafbare feiten. Zeker, Bitcoin & Co. worden ook gebruikt door verschillende groepen die de anonimiteit van cryptovaluta hanteren voor illegale activiteiten of belangen. Maar anonimiteit betekent ook gelijke kansen en geen transparante boekhouding. Iedereen heeft de mogelijkheid en het recht op eigendom, zonder Schufa-regelgeving of andere instellingen die precies willen weten wie hoeveel geld heeft. Met het argument van misdaad proberen bepaalde belangengroepen keer op keer een slecht imago op te leggen aan cryptovaluta’s. Hiervoor raad ik iedereen aan om zich bezig te houden met het onderwerp “De grootste witwasschandalen van de afgelopen 10 jaar”. De focus ligt niet op Bitcoin maar, wie had dat gedacht, de grote banken.

Nieuwe bedrijfsmodellen

De kracht van technische innovatie creëert disruptieve bedrijfsmodellen die hele industrieën zullen doen instorten. Dit levert niet alleen voordelen op voor gebruikers, maar ook voor bedrijven. Met behulp van de blockchain kunnen lang bestaande monopolies worden neergehaald en ontstaan ​​nieuwe bedrijven met andere verdien- en servicemodellen. Als je geïnteresseerd bent in de verschillende mogelijkheden van hoe je kunt beleggen in Bitcoin, Ethereum en andere cryptocurrencies, kun je hier de Cryptocurrency live koers zien.

Comments are closed.