Innovatie management

Misschien kent u de volgende voorspelling wel: van de producten die men over tien jaar koopt, bestaat 80 procent nu nog niet. Hoe reëel die schatting is, is niet helemaal duidelijk, maar hij geeft wel aan hoe sterk de samenleving van vandaag aan verandering en vernieuwing onderhevig is. Speur- en onderzoekswerk, ook wel s&o genoemd, wordt steeds essentiëler. Voor bedrijven betekent dat een enorme uitdaging, want hoe kom je precies met die vernieuwing mee en zorg je dat je niet achter de concurrentie verdwijnt? Hoe zet je jezelf stevig in de markt, ook als je geen heel bekend of noodzakelijk product verkoopt? Kortom: hoe ga je om met innovatie?

Innovatiemanagement
Deze en andere vragen staan centraal bij innovatie management. Dit is een relatief nieuwe managementtak die zich bezig houdt met verbetering van innovatieprocessen, zowel op productie- als op toezichtniveau. Nu er in de economie een steeds grotere nadruk op vernieuwing en innovatie komt te liggen, komt ook het management daaromheen steeds verder in de spotlights te staan. Niet voor niets zijn er tientallen cursussen en masterclasses te volgen om precies te leren hoe je dat nu doet, het stimuleren van de innovatie binnen een onderneming. En ook zonder masterclasses is het belangrijk dat je als bedrijf een stevig innovatieplan hebt opgebouwd waarin besproken wordt hoe het creatieve potentieel binnen de organisatie optimaal benut kan worden. Alleen zo wordt ook in de toekomst de voorsprong op de concurrentie behouden.

Gesloten innovatie verouderd
Eén van de belangrijkste veranderingen die de laatste jaren op het gebied van innovatie is opgetreden, is de verschuiving van ‘gesloten innovatie’ naar ‘open innovatie’. De afgelopen decennia hebben grotendeels in het teken gestaan van gesloten innovatie: bedrijven hielden hun eigen innovatieve ideeën en ontdekkingen geheim, en maakten het de concurrentie door middel van patenten onmogelijk om van hun s&o mee te profiteren. Dit was zeker in de naoorlogse periode een handige en noodzakelijke manier om met een gebrek aan opgeleid personeel en beschikbare kennis om te gaan. Vandaag de dag zit de economie echter anders in elkaar: er wordt ongelofelijk veel kennis gecreëerd, die ook nog eens makkelijker gedeeld kan worden dankzij bijvoorbeeld het internet. De gesloten innovatie sluit daarom niet meer goed aan bij de huidige economische cultuur.

Open innovatie
Het gevolg: de opkomst van de ‘open innovatie’. Het idee hierachter is eenvoudig: het valt toch niet te voorkomen dat ideeën verspreid raken, dus dan kan het maar beter zo gebeuren dat iedereen er profijt van heeft. Bovendien zijn veel producten inmiddels zo complex dat het ondoenlijk en onbetaalbaar is om alle benodigde onderzoeken zelf uit te voeren. Bedrijven hebben om die reden allerlei manieren gevonden om in kennis te kunnen handelen, bijvoorbeeld door octrooien of licenties te verkopen. Innovatiemanagement draait dus niet alleen om het bevorderen van de innovatie binnen de eigen organisatie: ook het managen van externe s&o is een belangrijk onderdeel van het proces.

Comments are closed.