Oorzaken van mislukte IT-projecten

Het opzetten en het afronden van IT-projecten is een tijdrovende investering. Succesvolle IT-projecten worden binnen het vastgestelde budget en op de afgesproken deadline opgeleverd. Daarnaast kunnen IT-projecten pas als succesvol worden bestempeld wanneer de uitkomst ervan volledig voldoet aan de specifieke eigenschappen die voorafgaand aan het IT-project zijn opgesteld. In meer dan de helft van de gevallen mislukt echter een IT-project. Om de kans op mislukte IT-projecten te verkleinen, worden de oorzaken van mislukte IT-projecten in dit artikel belicht. Door bij de voorbereidingen op uw eigen IT-project rekening te houden met deze oorzaken verhoogt u de kans van slagen voor uw eigen IT-project.

Wanneer is een IT-project mislukt?

Een IT-project is mislukt wanneer het voortijdig wordt gestopt of wanneer het opgeleverd wordt met een overschreden budget of enorme vertraging. In de praktijk komt het regelmatig voor dat er aan een IT-project wordt begonnen met een ongedetailleerde planning. Hierdoor duiken er halverwege het IT-project onverwachts ontbrekende elementen op. Dit zorgt ervoor dat het IT-project vertraging oploopt. Vertraging brengt in veel gevallen weer extra kosten met zich mee, waardoor het budget wordt overschreden. Ook blijken sommige IT-projecten na een paar maanden toch niet haalbaar, waardoor de IT-projecten voortijdig gestopt moeten worden.

Gekwalificeerde mensen

Een belangrijke oorzaak van het mislukken van IT-projecten is het gebrek aan gekwalificeerde mensen. Bedrijven hebben vaak te weinig mensen in dienst die over de juiste ICT kennis beschikken. Door de hoeveelheid werk en het te kort aan vaardige ICT’ers wordt het lastig om de gestelde deadline te behalen. Een goede oplossing voor dit probleem is het detacheren van ICT specialisten. U kunt voor uw IT-project tijdelijk gekwalificeerde ICT’ers aannemen om uw eigen ICT team te ondersteunen. Op die manier zorgt u ervoor dat uw project snel en binnen de deadline wordt opgeleverd.

Ontbreken van een goede businesscase

Een andere oorzaak van mislukte IT-projecten is het ontbreken van een goede businesscase. IT-projecten worden vaak gestart zonder dat er vooraf verwachtingen, randvoorwaarden en risico’s worden geïdentificeerd. In een businesscase worden alle onderdelen kort beschreven die van belang zijn voor het IT-project, zoals de aanleiding, de voorwaarden, het doel van het project en de risico’s. Hierdoor is het voor alle betrokken bij het IT-project duidelijk wat de verwachtingen en eisen zijn van het eindproduct.

Planning

Tot slot is de planning een belangrijke oorzaak van het mislukken van IT-projecten. De tussentijdse opleveringen kunnen te strak of te optimistisch worden gepland, waardoor er geen rekening wordt gehouden met eventuele uitloop. Dit zorgt ervoor dat het gestelde budget waarschijnlijk wordt overschreden. Ook kunnen planningen te globaal worden gemaakt, waardoor essentiële zaken ontbreken. Het is dus belangrijk om vooraf aan een IT-project alle onderdelen duidelijk vast te leggen.  

Comments are closed.