Wat is een beëdigde vertaling?

Een beëdigde vertaling is een rechtsgeldige vertaling van een formeel document. Deze vertaling dient gemaakt te worden door een beëdigde vertaler. De Wet beëdigde tolken en vertalers is sinds 1 januari 2009 van kracht. In deze wet staat in welke gevallen een beëdigde vertaling verplicht is. Deze wet bepaalt ook dat justitie en politie gebruik moeten maken van beëdigde vertalers. De vertalers moeten ingeschreven staan in het Register beëdigde tolken en vertalers en geregistreerd staan bij minimaal één rechtbank.

Juridische waarde
Wanneer een document door een beëdigd vertaler vertaald wordt heeft het nieuwe document dezelfde juridische waarde als het originele document. Het document moet aangehecht worden aan het originele document en voorzien zijn van een legalisatiestempel én een handtekening van de beëdigde vertaler. De vertaler moet ook een verklaring toevoegen waarin staat hij de tekst naar eer en geweten vertaald heeft en dat de vertaling een waarheidsgetrouwe weergave is van het originele document.

Wanneer heeft u een beëdigde vertaling nodig?
U hebt een beëdigde vertaling nog voor officiële documenten die voor officiële instanties vertaald moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan geboorteaktes, diploma’s, emigratiedocumenten en rijbewijzen. Instanties geven vaak aan of de vertaling die zij nodig hebben beëdigd dient te zijn. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn bij een rechtszaak in het geval van politie en justitie. Echter heb je als particulier mogelijk ook beëdigde vertalingen nodig, zoals wanneer je emigreert. In beide gevallen heb je meestal meerdere beëdigde documenten nodig. Het is handig om voor al deze documenten hetzelfde juridische vertaalbureau in te schakelen zodat je één persoon alles toe kunt vertrouwen en alles bij elkaar hebt.

Comments are closed.